Ψηφιακό Αποθετήριο e-Archive

Βιβλιογραφικές, αρχειακές και μουσειακές συλλογές

ENTER

Δοκιμαστικό αποθετήριο για την τεκμηρίωση και ενιαία διαχείριση ψηφιακών συλλογών. Υλοποιεί τα πρότυπα FRBR/RDA και EAD3 (2015). Προσφέρει ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης, αναζήτησης και παρουσίασης βιβλιογραφικών, αρχειακών και μουσειακών συλλογών.