1. Λάλας, Θανάσης. Με τους μαθητές του Ροντήρη για τον Ροντήρη Διαθέσιμη έκδοση: Με τους μαθητές του Ροντήρη για τον Ροντήρη - Αθήνα: Καστανιώτης, 2001.
 2. Ροντήρης, Δημήτρης A. Σελίδες αυτοβιογραφίας Διαθέσιμη έκδοση: Σελίδες αυτοβιογραφίας - Αθήνα: Καστανιώτης, 1999.
 3. Κώδιξ ιερός του της αγιωτάτης Επισκοπής Κοζάνης πανσέπτου ναού του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου Διαθέσιμη έκδοση: Κώδιξ ιερός του της αγιωτάτης Επισκοπής Κοζάνης πανσέπτου ναού του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου [χειρόγραφο] - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1746-1890.
 4. Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Ζ. Βενιαμίν Καρίπογλου : επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης, 1815-1849 Διαθέσιμη έκδοση: Βενιαμίν Καρίπογλου : επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης, 1815-1849 - Κοζάνη: Χωρίς όνομα, 2001.
 5. [Αρχείο] Αρχειακή συλλογή Επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης [1745 - 1882]
     ↳  [Φάκελος] [Λ7-Λ19: Πατριαρχικές επιστολές και έντυπες εγκύκλιοι προς τον Επίσκοπο Σερβίων και Κοζάνης Βενιαμίν] [1819 - 1848]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ8-9: Πατριαρχικές εγκύκλιοι του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αγαθαγγέλου εκ των οποίων το πρώτο πραγματεύεται θέματα χριστιανικής ηθικής και το δεύτερο αφορά σε εκκλησιαστικά χρέη του έτους 1828] [1828-01-03]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ10: Πατριαρχική έντυπη εγκύκλιος που αφορά σε εκκλησιαστικά χρέη με αποστολέα τον Κωνστάντιο Α΄] [1841-08-28]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ11-12: Πατριαρχικές χειρόγραφες επιστολές του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου ΣΤ΄ (αφορά σε εκκλησιαστικά χρέη και στο θέμα διαχείρισης κάποιων αιρετικών βιβλίων)] [1840]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ13: Πατριαρχική εγκύκλιος με αποστολέα τον Άνθιμο τον Ε΄, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως] [1841]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ14: Πατριαρχική χειρόγραφη επιστολή με αποστολέα τον Γερμανό Δ' Πατριάρχη Κων/πόλεως] [1844]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ16,17,18,19: Πατριαρχικές επιστολές και έντυπες εγκύκλιοι επί Άνθιμου ΣΤ', Πατριάρχη Κων/πόλεως] [1848]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ15: Πατριαρχική χειρόγραφη επιστολή με αποστολέα τον Μελέτιο Γ΄Πατριάρχη Κων/πόλεως] [1845-08-28]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ7: Πατριαρχική επιστολή Γρηγορίου Ε' σχετικά με αφορισμό της οικογ. Γεωργίου Αγόρα] [1814-03-21]
     ↳  [Φάκελος] [Λ6095-Λ6112: Πωλητήρια και συμβόλαια των ετών 1819-1839 της Επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης] [1819 - 1839]
     ↳  [Φάκελος] [Λ8517-Λ8536: Αρχείο εφορείας Κοζάνης, σχολικά] [1815 - 1849]
     ↳  [Φάκελος] [Λ22-Λ33: Χειρόγραφες επιστολές με αποδέκτη τον Επίσκοπο Σερβίων και Κοζάνης Βενιαμίν] [1819 - 1852]
 6. Οικονόμου, Κώστας. Επιστολή Κώστα Οικονόμου στη Μαρία Οικονόμου Διαθέσιμη έκδοση: Επιστολή Κώστα Οικονόμου στη Μαρία Οικονόμου
 7. Κακριδής, Ανδρέας. Κυριάκος Βαρβαρέσος : η βιογραφία ως οικονομική ιστορία Διαθέσιμη έκδοση: Κυριάκος Βαρβαρέσος : η βιογραφία ως οικονομική ιστορία - 1η έκδοση. - Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), 2017.
 8. Βυζάντιος, Περικλής. Μυκονιάτισσα Διαθέσιμη έκδοση: Μυκονιάτισσα
 9. Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. «Societe des Nations. Comite Financier. Sommaire de la Documentation rassemblee par le Secretariat sur la situation financiere de la Grece, Geneve»