1. Ροντήρης, Δημήτρης A. Σελίδες αυτοβιογραφίας Διαθέσιμη έκδοση: Σελίδες αυτοβιογραφίας - Αθήνα: Καστανιώτης, 1999.