1. [Αρχείο] Αρχειακή συλλογή Επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης [1745 - 1882]
     ↳  [Φάκελος] [Λ7-Λ19: Πατριαρχικές επιστολές και έντυπες εγκύκλιοι προς τον Επίσκοπο Σερβίων και Κοζάνης Βενιαμίν] [1819 - 1848]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ8-9: Πατριαρχικές εγκύκλιοι του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αγαθαγγέλου εκ των οποίων το πρώτο πραγματεύεται θέματα χριστιανικής ηθικής και το δεύτερο αφορά σε εκκλησιαστικά χρέη του έτους 1828] [1828-01-03]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ10: Πατριαρχική έντυπη εγκύκλιος που αφορά σε εκκλησιαστικά χρέη με αποστολέα τον Κωνστάντιο Α΄] [1841-08-28]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ11-12: Πατριαρχικές χειρόγραφες επιστολές του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου ΣΤ΄ (αφορά σε εκκλησιαστικά χρέη και στο θέμα διαχείρισης κάποιων αιρετικών βιβλίων)] [1840]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ13: Πατριαρχική εγκύκλιος με αποστολέα τον Άνθιμο τον Ε΄, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως] [1841]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ14: Πατριαρχική χειρόγραφη επιστολή με αποστολέα τον Γερμανό Δ' Πατριάρχη Κων/πόλεως] [1844]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ16,17,18,19: Πατριαρχικές επιστολές και έντυπες εγκύκλιοι επί Άνθιμου ΣΤ', Πατριάρχη Κων/πόλεως] [1848]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ15: Πατριαρχική χειρόγραφη επιστολή με αποστολέα τον Μελέτιο Γ΄Πατριάρχη Κων/πόλεως] [1845-08-28]
       ↳  [Τεκμήριο] [Λ7: Πατριαρχική επιστολή Γρηγορίου Ε' σχετικά με αφορισμό της οικογ. Γεωργίου Αγόρα] [1814-03-21]