1. Οικογένεια: Τακιατζή (Οικογένεια)
  2. Οικογένεια: Οικογένεια Γεωργίου Αγορά
  3. Οικογένεια: Οικογένεια Οικονόμου