1. Τεκμήριο: test 1 [2000-01-10 - 2000-01-12]
 2. Τεκμήριο: Η Μαρίκα Κοτοπούλη με τον Δημήτρη Ροντήρη
 3. Τεκμήριο: Ο Δημήτρης Ροντήρης με την κόρη του Κωστούλα
 4. Τεκμήριο: [Λ16,17,18,19: Πατριαρχικές επιστολές και έντυπες εγκύκλιοι επί Άνθιμου ΣΤ', Πατριάρχη Κων/πόλεως] [1848]
 5. Τεκμήριο: [Λ15: Πατριαρχική χειρόγραφη επιστολή με αποστολέα τον Μελέτιο Γ΄Πατριάρχη Κων/πόλεως] [1845-08-28]
 6. Τεκμήριο: [Λ14: Πατριαρχική χειρόγραφη επιστολή με αποστολέα τον Γερμανό Δ' Πατριάρχη Κων/πόλεως] [1844]
 7. Τεκμήριο: [Λ13: Πατριαρχική εγκύκλιος με αποστολέα τον Άνθιμο τον Ε΄, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως] [1841]
 8. Τεκμήριο: [Λ11-12: Πατριαρχικές χειρόγραφες επιστολές του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου ΣΤ΄ (αφορά σε εκκλησιαστικά χρέη και στο θέμα διαχείρισης κάποιων αιρετικών βιβλίων)] [1840]
 9. Τεκμήριο: [Λ10: Πατριαρχική έντυπη εγκύκλιος που αφορά σε εκκλησιαστικά χρέη με αποστολέα τον Κωνστάντιο Α΄] [1841-08-28]
 10. Τεκμήριο: [Λ8-9: Πατριαρχικές εγκύκλιοι του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αγαθαγγέλου εκ των οποίων το πρώτο πραγματεύεται θέματα χριστιανικής ηθικής και το δεύτερο αφορά σε εκκλησιαστικά χρέη του έτους 1828] [1828-01-03]
 11. Τεκμήριο: [Λ7: Πατριαρχική επιστολή Γρηγορίου Ε' σχετικά με αφορισμό της οικογ. Γεωργίου Αγόρα] [1814-03-21]
 12. Τεκμήριο: Φωτογραφία των αδελφών Κωνσταντίνου και Βασίλη Πίνιου του Ιωάννη [1925]
 13. Τεκμήριο: Γάμος Βασίλη και Λαμπρινής [1923]
 14. Τεκμήριο: Φωτογραφία στο ποτάμι [1905-12-01]
 15. Τεκμήριο: Φωτογραφίες τοπία [2014 - 2015]
 16. Τεκμήριο: Φωτογραφίες οικογενειακές [1925]