Ροντήρης, Δημήτρης A. (1899-1981)

  1. Πρόσωπο
  2. 1899
  3. 20 Δεκεμβρίου 1981
  4. Πειραιάς
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας