Κώδιξ ιερός του της αγιωτάτης Επισκοπής Κοζάνης πανσέπτου ναού του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Κώδικες
 3. 1746
 4. Ελληνική
  1. 1746-1890
  1. Κοζάνη
  1. Εκκλησιαστική περιουσία
  1. Μελέτιος Κατακάλου, 1734-1752, Επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης
  2. Βενιαμίν Καρίπογλου, Επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης (1781-1851)
  3. Επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης
  4. Ιγνάτιος, Επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης (1752-1785)
  1. Κώδικας που περιέχει αναγραφή των κινητών και ακίνητων κτημάτων του ναού του Άγιου Νικόλαου Κοζάνης καθώς και διάφορα αφιερώματα χριστιανών για τα έτη 1746-1890 

   Κ1, 2σ.: εν ω περιέχονται τα κτήματα πάντα της αυτής αγίας Εκκλησίας κινητατε και ακίνητα, και τα των φιλοχρίστων χριστιανών αφιερώματα... εκδόσει, των τότε προυχόντων

   Περιέχει υπόγραφές των εκάστοτε επισκόπων

   Πληροφορίες πάρθηκαν από το βιβλίο «Από την πνευματικήν ζωήν των ελληνικών κοινοτήτων της Μακεδονίας» (υπότιτλος: «Α. Αρχεία και βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας») του Αντώνιου Σιγάλα

  1. Πλήρη πρόσβαση στον κώδικα
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA