Κώδιξ ιερός του της αγιωτάτης Επισκοπής Κοζάνης πανσέπτου ναού του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου [χειρόγραφο] - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1746-1890.

  1. Έκδοση
  2. Κώδικες
    1. Εκκλησιαστική περιουσία
    1. Χωρίς τόπο
    1. Χωρίς όνομα
  3. 1746-1890