Μελέτιος Κατακάλου, 1734-1752, Επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης

  1. Πρόσωπο