Μελέτιος, Γ', Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1772-1845)

  1. Πρόσωπο
  2. 1772
  3. 28 Νοεμβρίου 1845
  4. Κέα
  5. Κωνσταντινούπολη
  6. Έλληνας
    1. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
    1. Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως