Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Ζ. Βενιαμίν Καρίπογλου : επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης, 1815-1849

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Ζ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2001
 4. Ελληνική
  1. 1801-1850
  1. Συγγραφείς, Κοζανίτες
  1. Βενιαμίν Καρίπογλου, Επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης (1781-1851)
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA