Οικονόμου, Κώστας. Επιστολή Κώστα Οικονόμου στη Μαρία Οικονόμου

 1. Έργο
  1. Οικονόμου, Κώστας
  1. Οικονόμου, Μαρία
 2. Χειρόγραφα τεκμήρια
 3. 1932
 4. Ελληνική
  1. Μεσοπόλεμος (1918-1940)
  1. Στην επιστολή του Κ. Οικονόμου προς την Μαρία Οικονόμου περιέχονται πληροφορίες για νέες εμπορικές συμφωνίες που έκανε ο πρώτος στην Αθήνα

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA