Κυριάκος Βαρβαρέσος : η βιογραφία ως οικονομική ιστορία - 1η έκδοση. - Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), 2017.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιογραφίες
  1. Κακριδής, Ανδρέας
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
 4. 2017