Βυζάντιος, Περικλής. Μυκονιάτισσα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βυζάντιος, Περικλής (1893-1972)
 2. Καλλιτεχνικά έργα
 3. 1926
  1. Μεσοπόλεμος (1918-1940)
  1. Αισθητή είναι η πνοή του παρισινού ανέμου στην παραλία του νησιού, όπου στέκεται η Μυκονιάτισσα...

   Πλήρη εγγραφή στην "Εικονική πινακοθήκη"
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA