Βυζάντιος, Περικλής (1893-1972)

  1. Πρόσωπο
  2. 16 Ιανουαρίου 1893
  3. 09 Φεβρουαρίου 1972
  4. Αθήνα
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας