Βαρβαρέσος, Κυριάκος (1884-1957)

  1. Πρόσωπο
  2. 04 Μαρτίου 1884
  3. 22 Φεβρουαρίου 1957
  4. Αθήνα
  5. Washington, D.C.
    1. Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)